Xianyang International Airport T3

Xianyang International Airport T3

Tel: 029-88799904
Add: T3 Xianyang International Airport, Dizhang Town, Weicheng District, Xianyang City, Shanxi Province.